Karen van de Kerkhove geeft met passie creatieve vorming op scholen

Studiedag van Kunstenaar tot Collega, Oosterhout

Mijn rol als kunstenaar op school

Aan de slag met mijn kwaliteiten om creatieve processen en anderen in beweging te zetten. Zo stimuleer je het creatief vermogen van leerlingen en verbreed je ook je horizon als kunstenaar.

Kunstenaars zijn koploper op het gebied van onderzoeken, reflecteren, creëren en presenteren. Competenties die het onderwijs zich in deze tijd juist eigen wil maken. Het is belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen om hun talent verder te ontwikkelen. Wat drijft mij om samen te gaan werken met het onderwijs? Waar ligt mijn kracht als kunstenaar? Wat heb ik te bieden aan leerlingen?  Hoe draag ik bij aan de algehele ambitie qua cultuur op school. Zo wil ik de leerlingen bij beeldende activiteiten aanspreken op hun creatief vermogen. Ook wil ik de leerkrachten leren hoe zij het creatieve proces kunnen ondersteunen, herkennen, volgen en vastleggen. Het uitganspunt is het creatieve proces van de kinderen. En ook ouders leren met cultuureducatie het creatief proces van hun kinderen op waarde te schatten.

“Teaching is an Art form”
De leerlingen van OBS op Weg hebben vandaag dit mooie kunstwerk afgeleverd onder leiding van…

Geplaatst door Karen Van de Kerkhove op donderdag 23 maart 2017

Het belang van kunst voor kinderen is groter dan ooit.  Niet omdat dat zo nobel, chic of menslievend is, maar omdat onze maatschappij anders morgen niet meer bestaat. Wie op jonge leeftijd in aanraking komt met kunst, kan ervaren dat er een breder palet is dan de drie basiskleuren van zijn bestaan en dat de wereld niet stopt aan de voordeur. In een globaliserende wereld die steeds complexer wordt voor komende generaties, zijn zulke ervaringen noodzakelijk.

Karen van de Kerkhove is aangesloten bij CJP en is Cultuurkaart-acceptant.